Bezpečnost práce

Bezpečnost a ochrany zdraví při práci je nedílnou součástí řízení firmy a celkové firemní kultury.
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťujeme níže uvedené služby.
Vždy závisí na konkrétním požadavku klienta.