Školení

Školení provádíme jak v rámci komplexních služeb, ale i formou jednorázových zakázek.
V této oblasti zajišťujeme níže uvedené služby:

ŠKOLENÍ BOZP A PO

ODBORNÁ ŠKOLENÍ

Školení obsahuje:

Dále dokážeme zajistit v případě potřeby další odborná školení, jako např. školení první pomoci, školení obsluh tlakových nádob, obsluh vysokozdvižných manipulačních vozíků, vazačů/jeřábníků atd.

Dle přání klienta můžeme vystavit i osvědčení, karty o proškolení aj.
Rozsah školení je vždy zpracován a upraven, tak aby byl v souladu s místními podmínkami klienta.