Vybrané dotazy

Stává se, že na práce přijímáme občany cizích národností. Jsme samozřejmě povinni je vyškolit. Jakou kvalifikaci musí mít člověk, námi určený jako školitel?

určete takového školitele, kde školení v případě konfliktu na pracovišti bude nezpochybnitelné, tedy tento školitel může doložit, že jeho znalosti příslušného cizího jazyka jsou dostatečné.

Pokud je školení provedeno ve třetím jazyce, zase se jedná o průkaznost školení, a za tu zodpovídá zaměstnavatel.

Nejedná se tedy o kvalifikaci školitele, ale jeho způsobilost.

V každém případě doporučujeme, aby tato školení se nebrala jako formální zápis s podpisem zaměstnance, který v některých případech je schopen podepsat jakýkoli zápis.

Zaměstnanci si stěžují na chlad v naší závodní jídelně, musíme dodržovat určitou teplotu?

pokud prostory pro zaměstnance slouží ke konzumaci jídla, vycházíme z NV 361/07Sb. , §55 odst. 3, teplota je stanovena min. na 20 °C