Bc. Jaroslav Svoboda - ELGESS
Bezpečnost a pořádek

 

ELGESS Bc. Jaroslav Svoboda

odborná způsobilost v prevenci rizik, zákon 309/06Sb. § 10
odborná způsobilost v PO, zákon číslo 133/85Sb., ve znění pozdějších předpisů, §11

Jste si jisti, že ve Vaší firmě nebo organizaci v oblasti bezpečnosti práce a v oblasti požární ochrany nejsou nedostatky ?

Právnické ani fyzické podnikající osoby nejsou ve snadné situaci, pokud v oblasti bezpečnosti práce a v oblasti požární ochrany se nechtějí dostat do konfliktu se složkami jako je Oblastní inspektorát práce nebo Státní požární dozor, i jinými.

Doba, kdy tato práce mohla být prováděna laiky je nenávratně pryč. Množství právních předpisů, stále novelizovaných, vyžaduje kvalifikaci a plné nasazení v této práci. Stačí nahlédnout do zákona číslo 251/05Sb. o inspekci práce a seznámit se s částí týkající se přestupků a správních deliktů, je zde definována i výše finančního plnění jednotlivých sankcí. To samé se dá najít i v zákoně o požární ochraně číslo 133/05Sb.,ve znění pozdějších předpisů, v části šesté. Tyto sankce a jejich finanční výše vzbuzují oprávněný respekt.

Nabízíme Vám nezávaznou konzultaci týkající se těchto oblastí ve Vaší firmě nebo organizaci. Provedeme audit a navrhneme řešení. Práce je možno provést jednorázovou zakázkou nebo uzavřením smlouvy o stálém zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany ve Vaší firmě nebo organizaci.

Pokud Vás tato nabídka oslovila, kontaktujte nás e-mailem, telefonicky, písemně, navrhněte schůzku.

|| XHTML 1.1 |  CSS |  Design a kód Tonda Jirounek ||  || © 2001-2016 ELGESS, všechna práva vyhrazena. ||

TOPlist