ELGESS

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)

Kdo jsme

ELGESS je obchodní název zakladatele Bc. Jaroslava Svobody. Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). 

V současné době jsme sdružení dvou podnikajících fyzických osob, které pokračují v odkazu pana Svobody. Působíme na trhu více jak 20 let.

Za tuto dobu jsme zajistili komplexní služby BOZP a PO u mnoha klientů, a to z nejrůznějších oblastí.

Principem k dosažení vysoké úrovně provádění služeb je budování dlouhodobých vztahů, a to na základě osobního přístupu ke každému klientovi.

Služby začínají zpravidla od seznámení se s pracovištěm a procesy, pokračují zpracováním dokumentace, školením a poradenstvím, včetně pravidelných prohlídek jednotlivých pracovišť až po zastupování v případě kontrol státních institucí a šetřením úrazů.

Oblasti řešíme jak zakázkově, na přání klientů, tak i komplexně, v režimu stabilní spolupráce.

Působíme zejména v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Ovšem umístění pracovišť pro nás není překážkou.

Věříme ve vzájemnou, pohodovou komunikaci a spolupráci.