Úvod

Společnost ELGESS je obchodní název zakladatele Bc. Jaroslava Svobody. Společnost v současné době sdružuje 3 podnikající fyzické osoby. Zajišťujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Působíme na trhu více jak 15 let.

Za tuto dobu společnost zajistila komplexní služby BOZP a PO u mnoha klientů, a to z nejrůznějších oblastí. Služby se týkaly zpracované dokumentace, školení, pravidelných prověrek a kontrol pracovišť, včetně poradenství.

Problematika oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany je široká. Právnické ani fyzické podnikající osoby nejsou ve snadné situaci, pokud se nechtějí dostat do konfliktu se složkami státní správy (Oblastní inspektorát práce, Státní požární dozor, Krajská hygienická stanice aj.) vč. možných sankcí, které mohou vyplynout z jejich kontrol. V těchto případech klienta zastupujeme, kontrolním složkám státní správy předkládáme požadovanou dokumentaci.

Množství právních předpisů, stále novelizovaných, vyžaduje kvalifikaci a plné nasazení v této práci.

Nabízíme Vám nezávaznou konzultaci týkající se těchto oblastí ve Vaší společnosti. Pokud Vás tato nabídka oslovila, kontaktujte nás, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.