Úvod

Společnost ELGESS je obchodní název zakladatele Bc. Jaroslava Svobody. Společnost v současné době sdružuje 2 podnikající fyzické osoby, které pokračují v zajišťování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Působíme na trhu více jak 18 let.

Za tuto dobu společnost zajistila komplexní služby BOZP a PO u mnoha klientů, a to z nejrůznějších oblastí. Služby se týkají zpracované dokumentace, školení, pravidelných prověrek a kontrol pracovišť, poradenství a zastupování v případě kontrol státních institucí.

Oblasti řešíme jak zakázkově, na přání klientů, tak i komplexně, se stabilní spoluprací.

Působíme zejména v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Ovšem umístění pracovišť pro nás není překážkou.

Víme, že problematika v oblastech BOZP a PO je široká. Právnické ani podnikající fyzické osoby nejsou ve snadné situaci, pokud se nechtějí dostat do konfliktu se složkami státní správy (Oblastního inspektorátu práce, Státního požárního dozoru, Krajské hygienické stanice aj.). Proto se snažíme v maximální míře přizpůsobit systém BOZP a PO na Vaše konkrétní podmínky a požadavky.

Věříme ve vzájemnou, pohodovou komunikaci a spolupráci. Nabízíme Vám úvodní, bezplatnou konzultaci.