Kontakt

ELGESS

Zemědělská 898/3
500 03 Hradec Králové

IČO: 05481040

e-mail: info@elgess.cz

Pracovní doba: Po – Pá: 8:00 – 16:00
Doporučujeme předem domluvit

Ing. Mašková Karolina

mobil: +420 777 155 201
e-mail: maskova.karolina@elgess.cz

  • odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • odborně způsobilá osoba v požární ochraně
  • absolventka UHK oboru bezpečnost práce
  • problematika PO a BOZP

Ing. Rak Lukáš

mobil: +420 721 630 587
e-mail: rak.lukas@elgess.cz

  • odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • odborně způsobilá osoba v požární ochraně
  • absolvent UHK oboru bezpečnost práce
  • problematika PO a BOZP